Daggruppene, babygrupper og 1-2 årsgruppe mandag formiddag, går over 10 uker, varer 1,5 time hver gang og koster kr 1400. Ettermiddagsgruppene går over 12 uker, varer 45 min. hver gang og koster kr 1300. Vi har pause i vanlige ferieuker(høst-, vinter- og påskferie).