Kristine Helgeland Mosdøl har ledet musikkgrupper for foreldre og barn i alderen 0-6 år i mange år.  Hun er faglærer med musikk, drama, religion, tegnspråk og pedagogikk i fagkretsen.  Er for tiden master-student. Har jobbet ved Sola kulturhus og Sola Kulturskole, med barneteater og musikkgrupper.  Har også jobbet ved Auglend skole, avdeling for hørselshemmede.  Nå frilanser fulltid, som musikkpedagog, kursholder og som sanger/formidler.

Elisabeth Barstad er utdannet pedagog og fløytist fra Stavanger, Oslo og Zürich. Hun har lang erfaring med musikkgrupper og konserter for barn, blant annet gjennom mange år med barnehagekonserter for Rikskonsertene. Hun har selv selv to barn. Elisabeth er pedagogisk leder for Barnas Kulturverksted og administrer det hele sammen med Eddie Andresen, daglig leder av Kulturverkstedet. Hun jobber til daglig som lærer ved Institutt for barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger og Stavanger katedralskole Bjergsted samtidig som hun er aktiv fløytist.

Eddie Andresen er daglig leder for Barnas Kulturverksted. Han har lang erfaring med både konserter og annen musikkformidling til barn. Eddie er utdannet slagverker fra høyskoler og har foretatt studiereiser over hele verden. Nå turnerer han jevnlig for Rikskonsertene og med egne prosjekter, underviser ved Stavanger katedralskole Bjergsted og driver kursvirksomhet for både barn og voksne. Han etablerte Barnas Kulturverksted for 15 år siden og har selv 2 barn.