Barnas kulturverksted har mottatt noen midler for å kunne starte opp et musikkgruppetilbud for flyktningfamilier og norske familier i kulturelt fellesskap. Dette skal gjennomføres i samarbeid med Johannes læringssenter. Musikkgruppa vil bestå av barn i alderen 1-2 år med foreldre, og vil finne sted i barnehagen i Johannes læringssenter onsdager kl 14-15. Vi vil benytte oss av mange ulike musiske uttrykksmåter – sang, spill på forskjellige instrumenter, dans og annen bevegelse. Repertoaret vil bestå av sanger og danser fra ulike kulturer.

 

Kurset går over 8 ganger september – november. Hver gang vil vare 1 time og bestå av ca 45 minutt med musikkaktivitet og 15 minutt innledning og avrunding med prat og sosialt samvær.

 

Prisen for kurset vil være kr 1000. Her får du mye for pengene. Du vil få mange rike musikkopplevelser og samtidig en mulighet til å bli kjent med andre mennesker og kulturer – en unik mulighet til å oppleve noe utenom det vanlige!

 

Kristine Helgeland Mosdøl vil lede musikkgruppa. Hun har lang erfaring med å lede ulike målgrupper i musikk og dramaaktivitet, og er en meget allsidig fagperson.

Reklamer